Tłumaczenie liaison

Tłumaczenie liaison, zwane też tłumaczeniem zdanie po zdaniu, wykorzystywane jest wszędzie tam, gdzie bardzo ważna jest szczegółowość i dokładny przekład wypowiedzi. Najczęściej wykorzystywana jest podczas procesów sądowych, przesłuchiwań, spotkań biznesowych, prezentacji towarów. Tłumaczenie to polega na bezpośrednim przekładzie wypowiedzi prelegenta zdanie po zdaniu. Oznacza to, że mówca musi robić po każdym zdaniu stosowne przerwy, tak aby tłumacz był w stanie przetłumaczyć sowo w słowo treść wypowiedzi, bez zagrożenia, że się pomyli lub coś ominie. W trakcie tłumaczenia tą metodą tłumacz nie używa specjalistycznego sprzętu, najczęściej siedzi obok mówcy i ze względu na krótkie fragmenty do tłumaczenia nie sporządza notatek. Jest to dość trudny rodzaj tłumaczenia, gdyż wymaga wielkiej precyzji i dokładności w dobieraniu słów.